Ετικέτα / ιστοσελίδα για γιατρούς

    Φόρτωση θέσεις...
  • marketing στον ιατρικό κλάδο, marketing για γιατρούς, σέρρες, λιθογραφική επαγγελματίας υγείας

    Το marketing στον ιατρικό κλάδο

    Ιατρικό marketing Ο κλάδος των επαγγελμάτων υγείας έχει μπει δυναμικά στον κόσμο του marketing. Κάθε Ιδιώτης Ιατρός, Κλινική, Κέντρο Αισθητικής Ιατρίκης και γενικότερα κάθε Επαγγελματίας Υγείας οφείλει να προσέχει και να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οπτική επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών του με το κοινό. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με φυσικά μέσα (έντυπα, σημάνσεις, κτλ)…