Ετικέτα / αυτοκόλλητα

    Φόρτωση θέσεις...
  • Συσκευασία προϊόντων δημιουργία σχεδίαση σέρρες Λιθογραφική

    Η σημασία της σωστής συσκευασίας

    Η συσκευασία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την προβολή, την προώθηση και κατ’ επέκταση την πώληση των προϊόντων. Ο ρόλος της είναι ουσιαστικός και ουσιώδης. Είναι αυτή που μέσα στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τελική επιλογή του καταναλωτή. Η έννοια της συσκευασίας αφορά όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες…