Ετικέτα / ημερήσιο δελτίο δρομολογίων

    Φόρτωση θέσεις...
  • Βιβλίο δρομολογιών

    Ημερήσιο δελτίο δρομολογίων

    Κάθε επαγγελματίας οδηγός πρέπει να έχει στην διάθεσή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα κατά την έναρξη κάθε δρομολογίου του. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει τη νομιμότητα αλλά και την ασφάλειά του. Βάση νομοθεσίας, το ημερήσιο δελτίο δρομολογίων είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό για κάθε επαγγελματία οδηγό. To βιβλίο δρομολογίων αποτυπώνει τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών.…