Ετικέτα / εμπορικές εκθέσεις

    Φόρτωση θέσεις...
  • Έντυπο υλικό εταιρικής επικοινωνίας

    Προϊόντα εκτύπωσης για εμπορικές εκθέσεις

    Οι εμπορικές εκθέσεις είναι εκδηλώσεις που διοργανώνονται συνήθως μία φορά το χρόνο από διάφορες κλαδικές εμπορικές ενώσεις, επιμελητήρια, Δήμους κτλ. Έχουν ως στόχο την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων που συμμετάσχουν καθώς επίσης και την ενίσχυση της εταιρικής τους προβολής. Γιατί να συμμετέχω; Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε μία εμπορική έκθεση μπορεί,…