Ετικέτα / έκθεση για επαγγελματίες

    Φόρτωση θέσεις...
  • Έντυπο υλικό εταιρικής επικοινωνίας

    Προϊόντα εκτύπωσης για εμπορικές εκθέσεις

    Οι εμπορικές εκθέσεις είναι εκδηλώσεις που διοργανώνονται συνήθως μία φορά το χρόνο από διάφορες κλαδικές εμπορικές ενώσεις, επιμελητήρια, Δήμους κτλ. Έχουν ως στόχο την άμεση προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εταιρικής τους προβολής. Γιατί να συμμετέχω; Σκέφτεστε γιατί να συμμετάσχετε σε μια…