Φάκελοι

Ενισχύστε την εικόνα της επιχείρησής σας. Χρησιμοποιείτε πάντα εκτυπωμένους φακέλους με γραφικά που καθορίζονται από την Εταιρική Ταυτότητα της επιχείρησής σας. Στη Λιθογραφική εκτυπώνουμε σε οικονομικές τιμές τους φακέλους σας στο ιδιόκτητο τυπογραφείο μας στις Σέρρες. Χρησιμοποιούμε φακέλους από γνωστούς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οίκους εξασφαλίζοντας ποιότητα εκτύπωσης και αντοχή.