Κυριακίδης Αλέξανδρος

Η εταιρεία Ergokiriakidis του Αλέξανδρου Κυριακίδη εξειδικεύεται σε ένα πλήθος χωματουργικών και όχι μόνο εργασιών με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα. 

Η ομάδα μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την κειμενογράφηση της εταιρικής του ιστοσελίδας.  Κατά την σύνταξη των κειμένων χρησιμοποιήθηκαν οι βέλτιστες τεχνικές και πρακτικές SEO optimization. Με το Responsive design εξασφαλίσαμε την εύκολη πρόσβαση από όλες τις συσκευές.

Τι κάναμε

  • Σχεδιασμό - Design Ιστοσελίδας
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας
  • Συγγραφή SEO Friendly κειμένων
  • Σχεδιασμό λογοτύπου και custom εικονιδίων