Δρ. Θάνος Π. Μηλούσης

Δημιουργία λογοτύπου και Εταιρικής Ταυτότητας για τον Ειδικό Παθολόγο Dr Μηλούση Θάνο. Εκτός από την δημιουργία των γραφικών αναλάβαμε και την εκτύπωση των εντύπων όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους, folder και συνταγολόγια.

 

Τι κάναμε

  • Σχεδιασμός λογοτύπου, γραφικά εταιρικής ταυτότητας.
  • Εκτύπωση καρτών, φακέλων, folder, επιστολόχαρτων, μπλοκ συνταγολογίων.