Βέρρος Α.Ε.

Η εταιρεία “Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”, δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών, με κύρια αντικείμενα την εκπόνηση οικονομικοτεχνικών και γεωτεχνικών μελετών καθώς και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

Η ομάδα μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την κατασκευή της εταρικής ιστοσελίδας. Απλό, διαχρονικό responsive design για εύκολη πρόσβαση και σωστή απεικόνιση σε κάθε συσκευή.

Τι κάναμε

  • Σχεδιασμός - Graphic design Ιστοσελίδας
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας