Άγγελος Ταϊρης Ι.Κ.Ε.

Με πείρα και εξειδίκευση στην παραγωγή και διάστρωση ασφάλτου, η εταιρεία “Άγγελος Ταϊρης Ι.Κ.Ε.” αποτελεί μια τεχνική εταιρεία που εξειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή έργων υποδομών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η εταιρεία μας ανέθεσε τη δημιουργία και φιλοξενία της νέας της ιστοσελίδας.

Τι κάναμε

  • Σχεδίαση ιστοσελίδας
  • Κατασκευή responsive ιστοσελίδας
  • Επιμέλεια κειμένων ιστοσελίδας