Γραφιστική, σχεδιασμός λογοτύπου και συσκευασίας

Σχεδιασμός λογοτύπου, γραφικά εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός γραφικών για έντυπα και ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά μέσα (websites, social media).

Εταιρική Ταυτότητα

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό των γραφικών προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας με τους πελάτες σας. Η δημιουργία γραφικών εταιρικής ταυτότητας είναι κομμάτι του Branding μιας επιχείρησης και  δεν περιορίζεται στον σχεδιασμό ενός λογοτύπου. Η επιλογή χρωμάτων, γραφικών, τυπογραφίας και φωτογραφικού υλικού επικοινωνεί με τον πελάτη σας τον χαρακτήρα (Βrand) ενός προϊόντος ή της ίδιας της επιχείρησης.

Το Branding έχει εφαρμογή σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και απομνημόνευση των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Τα μέσα αυτά είναι, έντυπο υλικό,  ιστοσελίδες, συσκευασία, ρουχισμός, γραφικά οχημάτων και πινακίδες.

Σχεδιασμός λογοτύπου

Το λογότυπο αποτελεί την «καρδιά» της εταιρικής εικόνας μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Από αυτό απορρέει, μέχρι ένα βαθμό, η συνέχεια των σχεδιαστικών επιλογών για τα γραφικά των εντύπων, της συσκευασίας και της ιστοσελίδας.

Σχεδιασμός συσκευασίας

H συσκευασία είναι από τα σημαντικότερα μέσα προώθησης ενός προϊόντος, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Ο σωστός σχεδιασμός της συυσκευσίας, ο κατάλληλος συνδυασμός γραφικών, σχήματος και υλικού ταυτοποιεί το προϊόν στη μνήμη του καταναλωτή και ενισχύει την επιθυμία του να το αγοράσει. Στο portfolio μας θα δείτε συσκευασίες που έχουμε κάνει για παραγωγούς κρασιού, μελιού, είδη τροφίμων.

Σχεδιασμός εντύπων

Η έντυπη επικοινωνία είναι απαραίτητη για την επιχείρηση σας. Κάρτες, φυλλάδια, κατάλογοι προϊόντων, menu, εισιτήρια, τιμολόγια, διαφημιστικά μπλοκ σημειώσεων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να συνάδει με την εταιρική ταυτότητα της κάθε επιχείρησης μικρής ή μεγάλης.

Γραφιστική, σχεδιασμός λογοτύπου και συσκευασίας

Σας ενδιαφέρει να ενισχύσετε την εικόνα της επιχείρησής σας;

Περιγράψτε μας με λίγα λόγια τις ανάγκες σας και κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.